Bagiera ShA

8. März 1994

Braune Shagya-Araber-Stute (präm.), geb. 1994

Pedigree

Bagiera Sha Jeremias Silas Amor
Siglavy II
Judith Gazal VII
Julia
Baroness Bartok Gazal VII
Babolna
Odette Gazal I
Odyssee

Nachkommen

Nachkommen